Contact Us  
     
  Marketing-Domestic :  
 


Sales Offices

Mumbai - Mr. Sachin R Sharma  :+91 9323823470
Pune - Mr. Vinay Chaudhari    :+91 9371223472                                   
Ahmedabad - Mr. Pranav Shah   :+91 9328223476
Indore - :+91 9302423479
Delhi - Mr. Bhim Singh               :+91 9350885015
Faridabad - Mr. Rajbir Sharma    :+91 9313993118
Ludhiana - Mr. Sushil Bedi           :+91 9356706157
Kolkatta - Mr. Anjan Banerjee      :+91 9331701000
Chennai - Mr. V.Sathishkumar      :+91 9381223488
Bangalore - Mr. G.Madhusudan     :+91 9343143494
Secunderabad - Mr. D Santosh Kumar :+91 9346210922

Product Managers

Ankleshwar - Mr.Manoj Sharma    :+91 9377697990
Ankleshwar - Mr. Mayank Shinghai    :+91 9727963603

HO MKTG

Mumbai - Mr. Prashant Patkar
Vice President – Sales & Marketing (Domestic)
E-mail : prashant.patkar@mirandatools.net

Ankleshwar 
Lakshmi Priya Nair
Mobile : +91 9327954853

 

 
 

 

 
  Marketing - Export :  
 

Mr. C.R.Vijayaraghavan
Assistant Vice President Marketing

E-mail :  vijaya.raghavan@mirandatools.net
Phone :+91 2646 253 823
Mobile :+91 7818844490


 

 
  Procurement :  
  Vijay Shankar
Asst. Vice President – Supply chain

Mail ID: procurement@mirandatools.net
 
     
     
 
Copyright MIRANDA TOOLS (P) Ltd. 2009 | Disclaimer | Sitemap